O laboratoři

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Laboratoř se nachází na Masarykově nám. 68/13 v Jeseníku (bývalá budova České Spořitelny). Laboratoř ALA Jeseník s.r.o. je ambulantním zařízením certifikovaným dle ISO 15189:2013, které provádí základní biochemická, hematologická a imunologická vyšetření pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty. V rámci svého provozu zajištuje jak odběry žilní, tak odběry kapilární včetně diabetických. Vyšetření, která laboratoř neprovádí jsou zajištována spolupracujícími laboratořemi do kterých jsou odebrané vzorky distribuovány.

Přístrojové vybavení

Laboratoř je v současné době vybavena moderními přístroji na provádění veškerých biochemických, imunochemických a hematologických vyšetření. Posledním instalovaným přístrojem je biochemická linka s imunoanalyzátorem Abbott Architect 4000i. Hematologická laboratoř rozšířila spektrum vyšetření o stanovení krevní skupiny včetně Rh faktoru. Biochemická laboratoř rozšířila spektrum vyšetření o stanovení hladin jednotlivých imunoglobulinů pro průkaz poruch imunity. Imunologická laboratoř doplňuje diagnostiku štítné žlázy o stanovení protilátek.

Stanovení glykovaného hemoglobinu

V poslední době biochemická laboratoř začala provádět vyšetření glykoveného hemoglobinu na novém přístroji Arkray ADAMTS. Stanovení se vyznačuje vysokou přesností a velmi dobrou reprodukovatelností.


Kontakt info@alajesenik.cz Tel.: 584 409 056 Fax: 584 409 056 © 2020 Alajesenik.cz, Všechna práva vyhrazena
Web Design by Free Templates Online